INZERCIA

Riadkovú nekomerčnú inzerciu uverejňujeme zdarma. Redakcia si však vyhradzuje právo neuverejniť inzerát alebo jeho časť, ak jeho obsah nesúvisí s odborným zameraním časopisu, alebo nie je v súlade s platnými predpismi. Inzeráty je možné podávať:

písomne:
Rádiožurnál, Bakošova 16, 84103 Bratislava

telefonicky:
00421 905 533 719

e-mailom

Informácie o komerčnej inzercii v Rádiožurnále vám podáme telefonicky na čísle:

00421 905 533 719