KONTAKTY

Časopis Rádiožurnál vydává Ham Radio Print. Časopis vychádza v elektronickej forme 12-krát ročne vo formáte A4 a v papierovej forme 4-krát ročne vo formáte A5. Je distribuovaný len predplatiteľom.

Šéfredaktor:
Roman Kudláč, OM3EI

Redakčná rada:
Anton Mráz, OM3LU
Štefan Horecký, OM3JW
Jiří Šanda, OK1RI
Miloš Prostecký, OK1MP
Martin Kumpošt, OK1MCW

Adresa pre poštový styk:
Rádiožurnál
Bakošova 16
84103 Bratislava


Telefón do redakcie:
+421 905 533 719

e-mail do redakcie

Informácie o predplatnom:
Tel: +421 905 533 719
e-mail