PREDPLATNÉ

Od 1.1.2017 bude vychádzať spoločný česko-slovenský časopis Rádiožurnál / Radioamatér v elektronickej forme ako mesačník. Formát bude A4 a všetky strany budú farebné. Bude ho možné čítať na počítači, tablete aj mobile, bude v ňom možné vyhľadávať, bude sa dať vytlačiť.

Oznámenia o vydaní každého čísla elektronického časopisu budú zasielané e-mailom, v ktorom bude uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ bude môcť stiahnuť elektronický časopis. Odkaz bude jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla bude evidovaný.

Z toho dôvodu je potrebné, aby každý predplatiteľ oznámil vydavateľovi e-mailovú adresu, na ktorú mu majú byť oznámenia posielané. Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné pre Slovensko

Predplatné pre doterajších odberateľov z ČR