PREDPLATNÉ

Od 1.1.2017 vychádza spoločný česko-slovenský časopis Rádiožurnál / Radioamatér v elektronickej forme ako plnofarebný mesačník s formátom A4.

Oznámenia o vydaní každého čísla sú zasielané emailom, kde je uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ môže elektronický časopis stiahnuť. Odkaz je jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla je evidovaný.

Z toho dôvodu je potrebné, aby každý nový predplatiteľ oznámil vydavateľovi emailovú adresu, na ktorú mu majú byť oznámenia posielané. Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné pre Slovensko

Predplatné pre doterajších odberateľov z ČR