PREDPLATNÉ RÁDIOŽURNÁLU PRE DOTERAJŠÍCH ODBERATEĽOV Z ČESKEJ REPUBLIKY

Výška predplatného pre doterajších odberateľov je 450 Kč na rok (12 čísel).

Objednávka

Pre distribúciu elektronického časopisu je potrebné, aby každý predplatiteľ oznámil vydavateľovi e-mailovú adresu, na ktorú mu majú byť posielané oznámenia o vydaní nového čísla. V oznámení bude uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ bude môcť elektronický časopis stiahnuť. Odkaz bude jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla bude evidovaný. Elektronický časopis nebude zasielaný e-mailom!

E-mailovú adresu nahláste prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

1. poštovou poukážkou A na číslo účtu: 43-6386850207 / 0100 (Komerční banka). Ako majiteľa účtu uveďte: Ham Radio Print, Bakošova 16, 84103 Bratislava a v správe pre príjemcu: RADIOŽURNÁL. Poukážku dostanete na pošte. Spolu so zaplatením vyplňte objednávku, kde uvediete vašu e-mailovú adresu.

2. bankovým prevodom na č. účtu: 43-6386850207 / 0100 (Komerční banka). Pri platbe prevodom použite objednávku.

V prípade problémov s objednávkou napíšte e-mail vydavateľovi.