PREDPLATNÉ RÁDIOŽURNÁLU PRE SLOVENSKO

Výška predplatného je 18 € na rok (12 čísel)

Objednávka

Pre distribúciu elektronického časopisu je potrebné, aby každý predplatiteľ oznámil vydavateľovi emailovú adresu, na ktorú mu majú byť posielané oznámenia o vydaní nového čísla. V oznámení je uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ môže elektronický časopis stiahnuť. Odkaz je jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla je evidovaný. Elektronický časopis nie je zasielaný emailom!

Emailovú adresu nahláste prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

1. bankovým prevodom na IBAN účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. Pri platbe prevodom použite objednávku.

2. poštovým poukazom na účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. Ako príjemcu uveďte: Ham Radio Print, Bakošova 16, 84103 Bratislava. Poukaz dostanete na pošte. Ak chcete, aby vám bol zaslaný, použite objednávku.

QR kód pre platbu z mobilného zariadenia:

V prípade problémov s objednávkou napíšte email vydavateľovi.