PREDPLATNÉ RÁDIOŽURNÁLU PRE SLOVENSKO

Výška predplatného je 16 € na rok (12 čísel)

Objednávka

Pre distribúciu elektronického časopisu je potrebné, aby každý predplatiteľ oznámil vydavateľovi e-mailovú adresu, na ktorú mu majú byť posielané oznámenia o vydaní nového čísla. V oznámení bude uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ bude môcť elektronický časopis stiahnuť. Odkaz bude jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla bude evidovaný. Elektronický časopis nebude zasielaný e-mailom!

E-mailovú adresu nahláste prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

1. poštovým poukazom na adresu: Ham Radio Print, Bakošova 16, 84103 Bratislava. Poukaz dostanete na pošte. Ak chcete, aby vám bol zaslaný, použite objednávku.

2. bankovým prevodom na IBAN účet: SK97 0900 0000 0000 1157 1618. Pri platbe prevodom použite objednávku.

V prípade problémov s objednávkou napíšte e-mail vydavateľovi.